Centrifugalpumpar i plast

Centrifugalpumpar i plast Savino Barbera


Pumparna

Savino Barbera tillverkar, med eget patent, centrifugalpumpar av plastmaterial (PP, PVC, PVDF, PE-HD) för hantering och behandling av frätande vätskor. Dess produktion är avsedd för användning vid industriprocesser där egenskaper som resistens mot kemiska angrepp skall kopplas till tillförlitlighet, säkerhet vid användningen och enkelt underhåll.
Pumparna från Savino Barbera har inga metalldelar som kommer i kontakt med vätskan samt utmärker sig för en kapacitet på upp till 150 m³/tim och lyfthöjder på upp till 60 m w.c. (vattenspalt) Tack vare de mångskiftande produkterna kan Savino Barbera erbjuda lösningar för alla pumpningsändamål inom industrin, med en utrustning som valts på basis av speciella krav och som stämmer överens med de kemiska resistens som beror på användningssätten.
En punktlig service efter försäljningen för reservdelar och reparationer fullbordar det erbjudna tjänsteutbudet.


Vertikala centrifugalpumpar
Vertikala AS pumpar
Upp till 3 meter långa, med fribärande pumpaxlar utan mellanstöd och med slitpackningar som spolas av den pumpade vätskan. Idealiska för hantering av frätande vätskor i bearbetningskar och tankar med variabel sughöjd. Användandet av dessa pumpar utesluter farligt läckage och att tankarna måste öppnas i botten, även om de går sönder, och gör det möjligt att pumpa kemiska ämnen i största säkerhet.
Horisontala centrifugalpumpar
Horisontala OMA pumpar
Monoblockkonstruktion. Axeln är direkt monterad på motoraxeln. Utrustad med (enkel eller dubbel) mekanisk tätning med en konstruktion exklusiv för Savino Barbera. Levereras med underrede eller vagn. Används för behandling eller återanvändning av frätande kemiska ämnen som förvaras i lagringstankar, för fyllning eller tömning av tankbilar, för avloppsbrunnar av olika dimensioner. Disponibel även i självuppsugande version.
Pumpar för tunnor
Pumpar för tömning av tunnor FUS
Bärbara pumpar för överföring av kemiska (ej med slipande verkan eller trögflytande) vätskor från tunnor och fat. Tillverkade med pneumatisk eller elektrisk motorisering. Tillförsel: 6 bar med en luftvolym på 0,8 m³/tim. Material: PP, PVDF eller AISI 304. Tack vare dess hanterbarhet kan de också användas som upptagningspumpar, för snabb tömning eller i nödsituationer.
Mixer
Mixer AG
Vertikala enstegsmixer med fribärande axlar och med slitpackningar som spolas av den pumpade vätskan. Tillverkade med en längd på upp till 3 meter kan de levereras med axialt eller centrifugalt flöde med en rotationshastighet från 2800 till 600 varv. Avsedda att användas vid reningsanläggningar, för neutralisering och blandning i kar med en volym på upp till 020 m³.
Magnetiskt drivna pumpar
Magnetpumpar BM
Tack vare deras magnetiska koppling och avsaknaden av mekaniska tätningar garanterar dessa ett säkert förfarande och ett minimalt underhåll. Finns i ett brett utbud av versioner (även ATEX), och kan endast användas för speciella tillämpningar: med radioaktiva, lättantändliga och giftiga vätskor eller för pumpning av lösningsmedel. Vätskorna måste vara rena och utan flytande partiklar.
Pumpar med dubbel diafragma
Pumpar med BX diafragma
Dessa garanterar maximal säkerhet vid alla industriella tillämpningar där tryckluftsdrivna pumpar krävs samt vid arbete med speciellt frätande vätskor. Då de inte har några tätningsdelar kan de köras tomma utan att skadas. Idealiska för pumpning av trögflytande vätskor, vätskor med luft eller gas eller vid uppslamning av partiklar med slipande verkan. Disponibla även i ATEX-versionen.Tillämpningsområden


Företaget

Företaget har fått sitt namn från dess grundare som år 1947 invigde den första verksamheten för tillverkning av metallpumpar. Under sextiotalet leder ändringarna i tillverkningsprocesserna företaget Savino Barbera till en omvandling av sin struktur och sina tekniker: och man invigde det nya utbudet av elektriska pumpar i det termoplastmaterial som är frätningsresistent vilket utmärker dessa pumpar än i dag.
Savino Barbera har nu certifierats med det italienska kvalitetssystemet TÜV (UNI EN ISO 9001:2000), som en bekräftelse på kvaliteten på dess verksamhet samt som ett erkännande för dess internationella inriktning.SAVINO BARBERA SRL Via Torino 12 P.O. Box 58 10032 Brandizzo (To) ITALY
P.IVA 00520820010 R.I.TO 272-1974-2166 REA 489443 Cap. soc. 48000€ i.v.

Tel +39 011 913.90.63 Fax +39 011 913.73.1            PRIVACY | ®2005-2012 Web Creare - Tutti i diritti riservati