Centrifugalpumper af plastik

Centrifugalpumper Savino Barbera


Pumperne

Savino Barbera producerer, efter eget patent, centrifugalpumper af plastikmaterialer (PP, PVC, PVDF, PE-HD) til befordring og behandling af ætsende væsker. Samme produktion er møntet på anvendelse i industriprocesser, hvor egenskaber så som modstandsdygtighed overfor kemisk agens skal forenes med driftspålidelighed, brugssikkerhed og nem vedligeholdelse.
Pumper fra Savino Barbera har ingen metaldele i berøring med væsken og de adskiller sig ved deres kapacitet på op til 150 m³/t og løftehøjder på op til 60 m w.c. I kraft af en betydelig produktdiversifikation kan Savino Barbera tilbyde løsninger til alle behov indenfor industripumpning, med apparaturer udvalgt i funktion af de specifikke påkrævede ydelser og i henhold til den kemiske modstand, der følger af brugsområderne.
Den hurtige assistance efter salg, ved behov for reservedele og reparation, kompletterer rækken af servicetilbud.


Vertikal centrifugalpumper
Vertikale pumper AS
Op til 3 meter lange, med udliggerpumpeaksel uden mellemunderstøtning og med slidbøsninger, der flugtes af væsken under pumpning. Ideel til overførsel af ætsende væsker fra behandlingskar og tanke med variabel sugehøjde. Brug af sådanne pumper udelukker, også i tilfælde af skader, farlige udslip og nødvendigheden af åbninger i bunden af karrene, hvilket tillader en pumpning af kemiske substanser i fuld sikkerhed.
Horisontale centrifugalpumper
Horisontale OMA-pumper
Cylinderblokopbygning. Direkte påsætning af akslen på motorakslen. Udstyret med mekanisk pakning (enkelt eller dobbelt) m. eksklusivt design af Savino Barbera. Leveres med sokkel eller vognstel. Benyttes til behandling og genbrug af aggressive kemiske substanser, der opbevares i tanke, til påfyldning og tømning af tankvogne samt til brønde og beholdere af forskellige dimensioner. Leveres også i den selvspædende version.
Pumpe til tank.
Tanktømningspumper FUS
Bærbare pumper til omhældning af kemiske produkter (ikke slibende og ikke klæbrige) fra tanke og tønder. Bygget med pneumatisk eller elektrisk motorisering. Forsyning: 6 bar med luftkapacitet på 0,8 m³/h. Materialer: PP, PVDF eller AISI 304. I kraft af deres håndterlighed, benyttes disse pumper også i stor grad som udtagningspumper, til hurtig tømning eller til nødsfaldsindgreb.
Miksere
Miksere AG
Vertikale 1-trinsmiksere, med udliggerpumpeaksel uden mellemunderstøtning og med slidbøsninger, der flugtes af væsken under pumpning. Udført i længder på op til 3 meter, kan de leveres med centrifugal eller aksial gennemstrømning, med en rotationshastighed på mellem 2800 og 600 omdrejninger. Møntet på brug i rensningsanlæg, neutralisering og blanding i kar med rumfang på op til 020 m³.
Magnetdrevet pumpe
Magnetpumpen BM
I kraft af deres magnetkobling og mangel på mekaniske pakninger, garanterer disse pumper sikker drift og minimal vedligeholdelse. Disponible i en lang række versioner (også ATEX), kan disse pumper kun anvendes til særlige applikationer: med radioaktive, brandbare eller giftige væsker eller til pumpning af opløsningsmidler. Væskerne skal nødvendigvis være rene, uden forekomst af flydende, faste partikler.
Dobbeltmembranpumper
Pumper med BX-membran
De sikrer maksimal sikkerhed i alle industriapplikationerne, hvor der foreligger behov for at benytte trykluftdrevne pumper ved tilstedeværelse af særligt aggressive væsker. Uden pakningselementer, kan de fungere ved vakuum uden at tage skade. Ideelle til pumpning af væsker m. høj viskositet, med indhold af luft eller gasarter eller med slibende faste partikler. Også disponible i versionen ATEX.Brugsområder


Om Savino Barbera

Selskabet tager navn efter grundlæggeren, der i 1947 starter hovedaktiviteten med bygning af metalpumper. I løbet af tresserne medfører omlægninger i produktionsprocesserne en transformation af Savino Barberas struktur og teknologier: samtidig sendes en række nye elektropumper i stadigt aktuelle termoplastiske materialer, som er modstandsdygtige overfor ætsning, på markedet.
Savino Barbera har nu opnået systemkvalitetscertificeringen fra TÜV Italia (UNI EN ISO 9001:2000), som bevis på virksomhedens gyldighed og dens internationale erfaring.SAVINO BARBERA SRL Via Torino 12 P.O. Box 58 10032 Brandizzo (To) ITALY
P.IVA 00520820010 R.I.TO 272-1974-2166 REA 489443 Cap. soc. 48000€ i.v.

Tel +39 011 913.90.63 Fax +39 011 913.73.1            PRIVACY | ®2005-2012 Web Creare - Tutti i diritti riservati