Centrifugální čerpadla z plastiku

Centrifugální čerpadla Savino Barbera


Čerpadla

Savino Barbera vyrábí podle vlastního patentu centrifugální čerpadla z plastiku (PP, PVC, PVDF, PE-HD) sloužící k přesunu a zpracování korozivních a leptavých materiálů. Tyto výrobky se používají pro aplikaci v průmyslových procesech, kde je třeba spojit odolnost proti leptavým chemikáliím se spolehlivostí, bezpečností použití a jednoduchou údržbou.
Čerpadla Savino Barbera nemají kovové části, které by byly ve styku s tekutinou, a jejich průtokový výkon dosahuje 150 m³/h a výtlačnou výšku přes 60 m. Díky různorodosti svých výrobků může Savino Barbera nabídnout řešení pro všechny potřeby průmyslového čerpání a díky možnému výběru optimálních parametrů zajišťuje chemickou ochranu ve shodě s podmínkami užití.
Pro naše výrobky nabízíme vedle výměny a oprav celou řadu nejrůznějších služeb.


Vertikální centrifugální čerpadla
Vertikální čerpadla AS
Konzolová osa s délkou až 3 metry, bez mezilehlého podpěrného článku a s pouzdry mazanými proudem tekutiny. Ideální pro čerpání korozivních tekutin uchovávaných v cisternách a kádích, které zpracovává s proměnlivou výtlačnou výškou. Při použití těchto čerpadel je vylučeno nebezpečí výparů, a tak ani v případě poruchy provozu není třeba vytvářet na dně cisteren otvory, neboť odčerpání chemikálií je takto proveditelné s naprostou bezpečností.
Vodorovná centrifugální čerpadla
Vodorovná čerpadla OMA
Konstrukce vytvořená z jednoho kusu materiálu (monobloku). Osa je zaklíněna přímo na osu motoru. Opatřeno mechanickým těsněním (jednoduchým nebo dvojitým) navrženým výlučně firmou Savino Barbera. Pojízdné a jednoduché deskové provedení. Použití pro leptavé chemické látky skladované v cisternách pro zpracování a recyklaci a pro plnění a vyprazdňování cisternových nákladních aut, s čerpadly různých rozměrů. Lze objednat též samočerpací variantu.
Sudová čerpadla
Čerpadla FUS k vyčerpávání sudů
Přenosná čerpadla pro odčerpávání (neviskózních a neabrazivních) chemických produktů ze sudů a barelů. Zkonstruováno se vzduchovým pohonem nebo s elektrickým motorem. Síla: 6 barů s průtokem 0,8 m³ /h. Materiál: PP, PVDF nebo AISI 304. Díky snadné aplikaci jsou vhodné k širokému použití, například k odebírání vzorků, rychlému odčerpávání nebo pro rychlé nouzové použití.
Míchací
Míchací AG
Vertikální jednostupňové míchací stroje s konzolovou osou a s pouzdry mazanými proudem tekutiny. Až 3 m dlouhé zažízení fungující s centrifugálním nebo axiálním prouděním v cisterně s rychlostí 2800 a 600 otáček za minutu. V čističkách odpadních vod lze použít k neutralizaci a míchání obsahu nádrží o velikosti 20 m³.
Čerpadla řízená magnetem
Magnetická čerpadla BM
Díky magnetickému připojení a neexistenci mechanického těsnění zajišťuje bezpečný provoz a vyžaduje minimální údržbu. K dostání v mnohých variantách (včetně ATEX), výhradně pro speciální použití: pro radioaktivní, hořlavé nebo jedovaté tekuté látky, případně pro čerpání žíravin. Tekutina musí být čistá, nesmí obsahovat suspendovaný materiál.
Čerpadla s dvojitou membránou
Čerpadla s membránou BX
Tato čerpadla zajišťují mimořádnou bezpečnost při práci ve všech průmyslových provozech, kde je vyžadován stlačený vzduch a kde se pracuje s obzvláště agresivními tekutinami. Nemají těsnící součásti, a proto můžou bez poškození pracovat i nasucho. Jsou ideální pro viskosní tekutiny a tekutiny obsahující plyny nebo vzduch, nebo pro tekutiny s abrazivními suspenzemi. K dostání i ve verzi ATEX.Oblasti použití


Podnik

Podnik je pojmenován po svém zakladateli, který roku 1947 založil továrnu na výrobu kovových čerpadel. Změny, které nastaly ve výrobních procesech v 60. letech, vedly k proměnám technologie a struktury Savino Barbera: začala výroba nového elektrického čerpadla odolného proti změně teplot a korozi, které si až do dnešních dob zachovalo svůj specifický charakter.
Savino Barbera se pyšní na oceněním, které získalo od TÜV Italy (UNI EN ISO 9001:2000), je to osvědčeni o platnosti jeho aktivit uznání role této firmy na mezinárodní úrovni.SAVINO BARBERA SRL Via Torino 12 P.O. Box 58 10032 Brandizzo (To) ITALY
P.IVA 00520820010 R.I.TO 272-1974-2166 REA 489443 Cap. soc. 48000€ i.v.

Tel +39 011 913.90.63 Fax +39 011 913.73.1            PRIVACY | ®2005-2012 Web Creare - Tutti i diritti riservati